อาทิตย์. พ.ค. 9th, 2021

สาระเรื่องวิ่ง

ข่าววิ่ง ความรู้เรื่องวิ่ง เคล็ดลับเรื่องวิ่ง งานวิ่งที่น่าสนใจ

การวิ่งมาราธอนตอนนี้ยังไม่ควรจัด

1 min read
การวิ่งมาราธอนตอนนี้ยังไม่ควรจัด

การวิ่งมาราธอนตอนนี้ยังไม่ควรจัด เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด19

การออำกำลังกายที่ง่ายและส่งผลโดยรวบต่อระบบต่างๆ ของร่างกายที่ดีที่สุดคือ “การวิ่ง” แต่ในช่วงเวลาที่มีโรคโควิด19 ระบาดอยู่และยังไม่มีสัคซีนที่สามารถรักษาโรคดังกล่าวออกมาใช่รักษาได้การวิ่งจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มีผลสุ่มเสี่ยงในการกระจายและแพ่เชื้อไวรัสของโรคนี้ให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันองคืการอนามัยโลกหรือ WHO ได้ออกมาแนะนำการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ Social Distancing ซึ่งเป็นการช่วยลดการสัมผัสและลดการแพ่กระจายเชื้อไวรัสในหมู่คนในสังคมว่าแท้จริงแล้วต้องใช้คำว่า Physical Distancing มากกว่าการใช้คำเดิม

ในเรื่องการออกกำลังกายในช่วงที่โควิด19 ระบาด อาจารย์ยง หรือ นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์ไว้วัสวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาแนะนนำว่าในช่วงเวลาไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะให้มีการจัดงาน หรือจัดการแข่งขันเกี่ยวกับการวิ่งนานาประเภท เพราะการวิ่งของนักกีฬาหรือผู้วิ่ง จะมีอัตราการหายในที่เร็วและแรงขึ้นกว่าปกติ ซึ่งมีผลให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโลน่าที่มีของโรคโควิด19 ได้ง่ายขึ้น เสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรคอย่างมาก

การวิ่งมาราธอนตอนนี้ยังไม่ควรจัด

ความเห็นดังกล่าวทางหน่วยงานราชการคือ กกท.และการกีฬาแห่งประเทศไทยทราบและตระหนักถึงปัญหาเป็นอย่างดี สอดคล้องกับที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกก็ยังไม่มีการจัดการแข่งขัน แนะนำและประกาศในงดการออกกำลังกายในที่ลางแจ่ง ในหมู่คนจำกัดมาก เช่น อิตาลี ฝรั่งเศส และอเมริกา เป็นต้น ทางหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลเรื่องนี้พยยามออกกฎระเบียบและข้อปฏิบัต้ต่างๆ เพื่อช่วยให้การออกกำลังการด้วยการวิ่ง และการจัดการแข่งขันการวิ่งในประมาณไทยให้สามารถเริ่มดำเนินการได้ช่วงเดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

กกท. และการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกันออกข้อปฏิบัติในการจัดการแข่งขันวิ่งทั้งหมด 16 ข้อและได้นำไปทดสอบใช้ด้วยการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนแบบที่มีเงื่อนไขและข้อปฏิบัติที่กำหนดออกมาในมหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง จังหวัดราชบุรี ปรากฏว่าจากการทดสอบพบปัญหาในทางปฏิบัติอยู่มากและหลากประการ เช่น การเว้นระยะห่างของผู้วิ่ง การจัดพื้นที่หลังเข้าเส้นชัยเพื่อให้ผู้วิ่งสามารถหายใจได้เต็มที่ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำมาปรับปรุงและนำเสนอ ศบค.พิจารณาอนุมัติสั่งการต่อไป

การวิ่งมาราธอนตอนนี้ยังไม่ควรจัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Maratonasant-antonio © Copyright | Newsphere by AF themes.